การล่วงละเมิดในครอบครัวผู้หญิงอาจเสียชีวิตได้ในผู้ลี้ภัย

0 Comments

กลุ่มสนับสนุนการล่วงละเมิดในบ้านได้เตือนว่าผู้หญิงจะไม่ปลอดภัยหากผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้รับการควบคุมได้รับอนุญาตให้เสนอที่พักต่อไป องค์กรหนึ่งกล่าวว่าผู้หญิงอาจตายได้ หากการปฏิบัติไม่หยุดนิ่ง พวกเขากลัวว่าบิลการละเมิดในครอบครัวของรัฐบาลอาจเห็นเจ้าของบ้านส่วนตัวเสนอห้องพักสำหรับผู้หญิงที่เปราะบางหนีความรุนแรงรัฐบาลกำลังแนะนำหน้าที่ทางกฎหมายใหม่

สำหรับสภาในการจัดหาที่พักที่ปลอดภัย ผู้ที่ทำงานในภาคสนับสนุนการละเมิดในประเทศกล่าวว่าร่างกฎหมายซึ่งกำลังจะผ่านรัฐสภาอาจอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในกรณีดังกล่าวแข่งขันกันเพื่อหาทุนเพื่อจัดหาที่พัก สิ่งนี้อาจทำให้เหยื่อจำนวนมากขึ้นอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยกลุ่มต่างๆกล่าว คำว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้ระบุไว้ในบิลการละเมิดภายในประเทศมีเพียงที่พักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น องค์กรการกุศลต้องการคำจำกัดความที่รวมไว้สำหรับสิ่งที่บริการลี้ภัยของผู้เชี่ยวชาญควรเป็นหรือชุดของมาตรฐานที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ