ลีกเบสบอลของคนผิวดำที่รวมพลังกันจนได้รับการยอมรับจากคนผิวขาว

0 Comments

ประเด็นต้านการเหยียดผิว ยังคงเป็นเรื่องราว ที่คนทั้งโลกให้ความสนใจ เพื่อยุติความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างเพื่อนมนุษย์ ที่เกิดขึ้นตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาคนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับปัญหาความแตกต่างทางสีผิว แต่ที่สหรัฐอเมริกา การเหยียดผิวคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด สีผิวกลายเป็นสิ่งที่แบ่งแยกผู้คน สิทธิ เสรีภาพ ระหว่างมนุษย์กลับแตกต่างกัน เพราะสีผิว

ในอดีต วงการกีฬาสำหรับคนผิวดำ ไม่เคยเท่าเทียมกับคนผิวขาว ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คนผิวดำ ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นลีกเบสบอลอาชีพ ร่วมกันกับคนขาว ทั้งที่พวกเขารักกีฬานี้ ไม่น้อยกว่าใคร ท้ายที่สุด คนผิวดำจึงต้องเริ่มต้น สร้างลีกของตนเองขึ้นมา และนี่คือเรื่องราวของพวกเขา